คำอธิบายรายวิชาสารสนเทศในงานคหกรรม


วิชาสารสนเทศในงานคหกรรม มีข้อตกลงที่ตกลงในห้องดังนี้

การให้คะแนน

  • งานกลุ่ม 40 %
  • งานเดี่ยว 40 %
  • สอบ 20 %

การแบ่งกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มละ 6 – 7 คน จากนักศึกษา 65 คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

การส่งงาน ส่งที่ email : maggotgluon@gmail.com
โดยให้พิมพ์ ชื่อเรื่อง ขึ้นต้นว่า : [06-301-102] ตามด้วยชื่องาน
ในเนื้อความกรุณาเขียน ชื่อ-นามสกุล จริง ชื่อเล่น รหัสนักศึกษา
File แนบให้บันทึกเป็น PDF หรือ RTF เท่านั้น

เพิ่มเติม

วิธีการบันทึกงานเป็น PDF 

Advertisements

About Mag

anything else... me is me!!! any question post for me...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: