หัวข้อรายงาน


การบ้าน
– งานสืบค้น –
งานกลุ่ม จับกลุ่มภายในคาบแล้วเลือกหัวข้อ

  1. ดอกลินลี่
  2. การตกแต่งอาหาร
  3. น้ำหอม
  4. ท่องเที่ยว ตรวจแล้ว
  5. กีฬา ตรวจแล้ว
  6. ท่องราตรี
  7. รองเท้า
  8. เฟ้อฝัน
  9. อาหาร
  10. เกาหลี

แล้วทำการสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อดังกล่าว และจัดทำรายงาน จำนวน 3 เล่ม เล่มละ 20 หน้า

งานเดี่ยว เลือกหัวข้อที่สนใจแล้วจัดทำรายงานจำนวน 1 เล่ม เล่มละ 20 หน้า โดยหัวข้อไม่ซ้ำกัน
** ส่ง อีเมลล์ เลือกหัวข้อ ได้ที่ maggotgluon@gmail.com

รายนามผู้ที่ได้รับหัวข้อแล้ว เรียงตามเวลาอนุมัติ
1. สุภาพร อาษากิจ ชื่อหัวข้อ ฟุตบอล เวลา Nov 7, 2010 at 9:00 PM
2. พิมพร เวชราภรณ์ ชื่อหัวข้อ ทะเล เวลา Nov 7, 2010 at 9:00 PM
3. มิ่งขวัญ ศรีรักษา ชื่อหัวข้อ อียิปต์ดินแดนลุ่มแม่น้ำไนล์, Bonjour ตะลอนๆ ณ ฝรั่งเศส เวลา Nov 8, 2010 at 10:50 PM
4. จักรพันธ์ จันทร์เขียว ชื่อหัวข้อ งานร้อยมาลัย เวลา Nov 8, 2010 at 10:50 PM
5. จักรพรรณ ทันแก้ว ชื่อหัวข้อ สัตว์ปีก เวลา Nov 8, 2010 at 10:50 PM
6. อังสุมา กาดำ ชื่อหัวข้อ ผลไม้ เวลา Nov 8, 2010 at 10:50 PM
7. กนกวรรณ ผลโคกสูง ชื่อหัวข้อ สถานที่ท่องเที่ยว เวลา Nov 8, 2010 at 10:50 PM
8. ขวัญฤทัย สุขประเสริฐ ชื่อหัวข้อ นาฬิกา เวลา Nov 8, 2010 at 10:50 PM
9. สาวิตรี บุญประเสริฐ ชื่อหัวข้อ รองเท้าแฟชั่น เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
10. ณิชา สถาพรวจนา ชื่อหัวข้อ แมว เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
11. อรวิมล ของโพธ์ ชื่อหัวข้อ สาหร่าย เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
12. นันทนัช นพสมบูรณ์ ชื่อหัวข้อ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
13. อรรถพล วิเชียรวรรณ์ ชื่อหัวข้อ กระเป๋า เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
14. ปารเมศ เปเหล่าดา ชื่อหัวข้อ ความรักคืออะไร เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
15. อัศนัย แพหิรัญ ชื่อหัวข้อ เรือ เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
16. ประมวล เกษแก้ว ชื่อหัวข้อ ผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์ เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
17. กมลฉัตร รามพืชน์ ชื่อหัวข้อ มนุษย์ต่างดาว เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
18. ดลนัน นพกวด ชื่อหัวข้อ ตำนานเทพสววรค์กรีก เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
19. ชาญณรงค์ กายจริต ชื่อหัวข้อ singer of the world เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
20. สุชาณี สุวรรณเพชร ชื่อหัวข้อ ประเพณีบุญบั้งไฟ เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
21. พรทิภา เย็นสุข ชื่อหัวข้อ ประเพณีลอยกระทง เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
22. นฤนารถ พงษ์สายลักษณ์ ชื่อหัวข้อ ประเพณีของไทย เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
23. มณีรัตน์ นพศรี ชื่อหัวข้อ รถยนต์คราสสิค(โบราณ) เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
24. ศราวุธ ทองประเสริฐ ชื่อหัวข้อ ตำนานเมืองแปดริ้ว(ฉะเชิงเทรา) เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
25. กุลวดี กาละกุล ชื่อหัวข้อ ประเพณีงานบุญึจชาวอิสาน เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
26. พิชามญชุ์ ลายคราม ชื่อหัวข้อ ดอกกุหลาบ เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
27. ศักดา จงพัชราคม ชื่อหัวข้อ ประวัติพระพุทธเจ้า เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
28. ผกามาศ มุ่งต่อกิจ ชื่อหัวข้อ แฟชั่นยุค 1900 – 1980 เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
29. สาวศิรินันท์ เสาร์แปงคำ ชื่อหัวข้อ ดอกกล้วยไม้ เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
30. สราวุธ พรมแสน ชื่อหัวข้อ น้ำท่วมโลก เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
31. ณัฐชัย เอี่ยมทศ ชื่อหัวข้อ ตุ๊กตาบลายธ์ เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
32. นิภาพร นิธิธนาภุคดี ชื่อหัวข้อ ตุ๊กตารบาร์บี้ เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
33. วลัยพรรณ สุรวัฒนวิเศษ ชื่อหัวข้อ คิตตี้ เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
34. ดวงกมล มีเทศ ชื่อหัวข้อ สงครามโลก เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
35. ทศพล เหมือนอ้น ชื่อหัวข้อ เส้นผม เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
36. ภุทรพร ทินกร ชื่อหัวข้อ มอไซด์คราสสิค เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
37. พธุรัตน์ ทำละเอียด ชื่อหัวข้อ ประวัติดาวเคราะห์ในวงโคจร เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
38. ศศิธร กุ้งแก้ว ชื่อหัวข้อ ตำนานยีน(กางเกง) เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
39. น้ำมล เกิดแก้ว ชื่อหัวข้อ ส่วนประกอบ computer เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
40. ขวัญเนตร ทศไกร ชื่อหัวข้อ พืชใบเขียว เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
41. ฑิฆัมพร พรหมมา ชื่อหัวข้อ เสื้อกีฬา เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
42. สุภฤกษ์ อ่ำทอง เรื่อง ชื่อหัวข้อ Chaly เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
43. จินาภา พิสิฐรัตนวงศ์ ชื่อหัวข้อ การ์ตูน Disney เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
44. วีระชัย รอดอยู่ ชื่อหัวข้อ เพลงฉ่อย เวลา Nov 9, 2010 at 10:30 AM
45. นางสาวมณีรัตน์ ศิริเวช ชื่อหัวข้อ ผีเสื้อ เวลา Nov 9, 2010 at 7:55 PM
46. สุทธิพงษ์ แบ่งบุญ ชื่อหัวข้อ อาหารยุโรป เวลา Nov 13, 2010 at 10:15 AM

Advertisements

About Mag

anything else... me is me!!! any question post for me...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: