BLOG 101: การเขียนบทความและการจัดรูปแบบ


การเขียนบทความบน Blog นั้นเราจำเป็นต้องจัดรูปแบบให้มีความสวยงาม
ตามที่เราต้องการบางครั้งการ copy ข้อมูลที่เราพิมพ์ไว้ใน Word หรือ
โปรแกรมเอกสารอื่นๆ ที่มีการจัดหน้ามาก่อนแล้ว ลงใน Blog ของเรา
อาจเกิดอาการหงุดหงิดว่า ทำไมไม่เหมือนในโปรแกรมเลย!!!
นั่นเพราะว่าการจัดการเอกสารในเว็บนั้นแตกต่างจากเอกสารทั่วไป

ส่วนตัวผมแนะนำให้แยกระหว่างรูปกับตัวหนังสือ โดยครั้งนี้ผมจะพูดถึงตัวหนังสือก่อน
เราจะเริ่มจาก นำตัวหนังสือหรือข้อมูล นำไปใส่โปรแกรม Text Editor
ก่อน เช่น NotePadเพื่อที่จะยกเลิกการจัดหน้าเอกสารทั้งหมด
แล้วจึงนำมาลงบน Blog จากนั้นเราจึงจัดกระทำกับมันภายหลัง
ซึ่งเราจะทำใน Mode HTML

หัวข้อเราจะใช้แถบ

และ

เพื่อบอกความสำคัญมากที่สุด
หัวข้อเราจะใช้แถบ

และ

เพื่อบอกความสำคัญรองลงมาจนถึง h6
ส่วนในเนื้อความเราจะใช้แถบ

และ

เพื่อบอกว่าเป็ยย่อหน้าเดียวกัน
และใช้แถบ และ เพื่อบอกว่าเป็นข้อความที่น่าสนใจ
Code:

หัวข้อสำคัญมาก

ส่วนนี้เป็นส่วนของย่อหน้าที่หนึ่ง ซึ่งมี ข้อความนี่เป็นข้อความสำคัญ
ในส่วนอื่นไม่ได้มีความสำคัญอะไร

หัวข้อสำคัญรองลงมา

ส่วนนี้ตรงนี้เป็นส่วนของย่อหน้าที่สอง ซึ่งมีข้อความนี่เป็นเนื้อความ
ไม่ได้มีความสำคัญพิเศษอะไร

ตัวอย่าง

หัวข้อสำคัญมาก

ส่วนนี้เป็นส่วนของย่อหน้าที่หนึ่ง ซึ่งมี ข้อความนี่เป็นข้อความสำคัญ
ในส่วนอื่นไม่ได้มีความสำคัญอะไร

หัวข้อสำคัญรองลงมา

ส่วนนี้ตรงนี้เป็นส่วนของย่อหน้าที่สอง ซึ่งมีข้อความนี่เป็นเนื้อความ
ไม่ได้มีความสำคัญพิเศษอะไร

Advertisements

Tags: ,

About Mag

anything else... me is me!!! any question post for me...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: